Main Content

Gespecialiseerd Voortgezet Onderwijs

Speciaal onderwijs is anders dan regulier onderwijs. Het ‘anders’ hangt samen met de speciale behoefte aan onderwijs en ondersteuning van de leerling. De school biedt op eigen wijze hulp aan leerlingen die in het regulier onderwijs nog niet de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Belangrijk Nieuws

De Spanker opent de deuren weer op 2 juni!

Na een lange periode van thuisonderwijs kunnen de leerlingen van de Spanker eindelijk weer op (aangepaste wijze) naar school.

We houden ons daarbij aan de richtlijnen van het RIVM en het protocol voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Waarom gespecialiseerd onderwijs?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ook als dat misschien niet past binnen de reguliere kaders. Het is ons doel om ook kinderen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is passend onderwijs te bieden. Onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling en de mogelijkheden van een leerling. Onderwijs dat uitdaagt, plezier geeft en een leerling trots laat zijn. Onderwijs dat een leerling voorbereidt op een toekomst, als volwaardig lid van onze samenleving.