Main Content

Gespecialiseerd Voortgezet Onderwijs

Speciaal onderwijs is anders dan regulier onderwijs. Het ‘anders’ hangt samen met de speciale behoefte aan onderwijs en ondersteuning van de leerling. De school biedt op eigen wijze hulp aan leerlingen die in het regulier onderwijs nog niet de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Belangrijk Nieuws

De nieuwe schoolgids voor 2020-2021 staat online!

De schoolgids is helemaal onder aan deze pagina te vinden in het zwarte vak onder "Handige links".

Als u op schoolgids klikt krijgt u de nieuwe gids in uw scherm.

Waarom gespecialiseerd onderwijs?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ook als dat misschien niet past binnen de reguliere kaders. Het is ons doel om ook kinderen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is passend onderwijs te bieden. Onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling en de mogelijkheden van een leerling. Onderwijs dat uitdaagt, plezier geeft en een leerling trots laat zijn. Onderwijs dat een leerling voorbereidt op een toekomst, als volwaardig lid van onze samenleving.